Karijere

Karijere


Texo Molior je pridaje veliku važnost i pažnju zaposlenicima raznih profila. Kod odabira novih članova našeg stručnog tima težimo prefesionalnosti, predanosti radu, te odgovarajućim kompetencijama za odgovarajuće mjesto rada.

Trenutno zapošljavamo više od 176 radnika na raznoraznim pozicijama potrebnim za funkcioniranje i rad firme. S obzirom na brzo širenje poslovanja, te veliku potražnju za uslugama Texo Moliora, firma vrši konstantna zapošljavanja građevinskih radnika svih profila.

Pridružiti se timu Texo Molior znači odlučiti se na konstantno stručno usavršavanje i izgradnju karijere, te rad na vrhunskim projektima! Kod nas, ljudi čine razliku!

  Radna mjesta i kvalifikacije

  INŽENJER GRAĐEVINARSTVA / VODITELJ GRADILIŠTA

  Samostalno vođenje gradilišta visokogradnje; Izvođenje i dokumentiranje građenja po ugovoru – izrada, realizacija i praćenje organizacijskih, terminskih i financijskih planova gradilišta; Izvođenje radova sa vlastitim resursima i sa podizvođačima; Organizacija i kontrola u pogledu rokova, kvalitete i troškova izvođenja radova; Vođenje građevinskog dnevnika i građevinske knjige; Obračun i kontrola obračuna podizvođača.

  Očekujemo:

  • Diplomirani inženjer građevinarstva VSS ili Inženjer građevinarstva VŠS,
  • Položen Stručni ispiti za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva,
  • Najmanje 3 godina radnog iskustva u vođenju gradilišta visokogradnje,
  • Organizacijske sposobnosti i sposobnost samostalnog odlučivanja,
  • Samostalnost I odgovornost radu u svrhu ostvarenja zadanih ciljeva
  • Sposobnost vođenja svih faza izvedbe radova,
  • Aktivan rad na računalu (MS Office, MS Outlook, Autocad, MS Project),
  • Vozačka dozvola B kategorije,
  • Spremnost za rad na terenu.

  INŽENJER NA GRADILIŠTU ZA STROJARSKE I ELEKTRO INSTALACIJE

  Samostalno vođenje gradilišta visokogradnje u području strojarskih I elektro instalacija, Izvođenje i dokumentiranje građenja po ugovoru – izrada, realizacija i praćenje organizacijskih, terminskih i financijskih planova gradilišta, Izvođenje radova sa vlastitim resursima i sa podizvođačima, Organizacija i kontrola u pogledu rokova, kvalitete i troškova izvođenja radova, Vođenje građevinskog dnevnika i građevinske knjige, Obračun i kontrola obračuna podizvođača.

  Očekujemo:

  • Ovlašteni voditelj građenja strojarske/elektro struke (Diplomirani inženjer strojarstva /elektrotehnike VSS / Magistar inženjer strojarstva/ elektrotehnike,
  • Najmanje 3 godina radnog iskustva u vođenju radova strojarskih/elektro instalacija u visokogradnji,
  • Organizacijske sposobnosti i sposobnost samostalnog odlučivanja,
  • Samostalnost I odgovornost radu u svrhu ostvarenja zadanih ciljeva,
  • Aktivan rad na računalu (MS Office, MS Outlook, Autocad, MS Project),
  • Vozačka dozvola B kategorije,
  • Spremnost za rad na terenu

  VODITELJ TEHNIČKE PRIPREME

  Sudjeluje u razvojnom I strateškom planiranju društva, zadužen za praćenje tržišta I ugovoranje poslova, kontakt sa Investitorima, praćenje projekata terminski I financijski. Praćenje javnih nadmetanja , izrada ponuda za građevinske I obrtničke radove I izrada kalkulacija.Sudjeluje u procesu dogovaranja I ugovaranja radova sa kooperantima , te vrši kontrolu izvedenih radova.

  Očekujemo:

  • Srednja stručna sprema, Viša stručna sprema, Sveučilišni prvostupnik, Visoka stručna sprema, Magistar struke
  • Najmanje 3 godina radnog iskustva na istim poslovima
  • Poznavanje javne nabave
  • Organizacijske sposobnosti i sposobnost samostalnog odlučivanja,
  • Aktivan rad na računalu (MS Office, MS Outlook, Autocad,)

  GRAĐEVINSKI POSLOVOĐA

  Neposredno rukovođenje radnicima na gradilištu, izdavanje radnih zadataka i kontrola kvalitete izvedenih, organiziranje dnevne potrebe za materijalima i sredstvima rada, nadzor nad provedbom mjera ZNR, kontinuirana suradnja i komunikacija sa glavnim inženjerom gradilišta, suradnja s ostalim sudionicima u gradnji.

  Očekujemo:

  • Srednja škola građevinskog smjera KV, SSS ili VKV - priznati majstorski status iz područja graditeljstva,
  • Najmanje 3godina radnog iskustva na navedenim poslovima na gradilištima visokogradnje,
  • Iskustvo i tehnička znanja u izvedbi svih faza radova,
  • Komunikacijske vještine i usmjerenost timskom radu,
  • Samostalnost I odgovornost u radu,
  • Dobro poznavanje i provođenje mjera zaštite na radu,
  • Vozačka dozvola B kategorije,
  • Spremnost za rad na terenu.

  ELEKTRIČAR

  Izvođenje električnih instalacija jake i slabe struje u građevinarstvu visokogradnje.

  Očekujemo:

  • Srednja škola elektro smjera KV, SSS ili VKV,
  • Radno iskustvo na izvođenju elektroinstalacija u građevinarstvu visokogradnje (nije uvjet),
  • Samostalnost I odgovornost u radu, timski rad
  • Poznavanje materijala I alata
  • Poznavanje i pridržavanje mjera zaštite na radu,
  • Spremnost za rad na terenu

  VODOINSTALATER, INSTALATER GRIJANJA I KLIMATIZACIJE

  Montaža vodovodnih instalacija, centralnog grijanja, montaža po planovima, finomontaža (montiranje tuš kabina, toaleta, itd.) , montaža cjevi za odpadne vode i sl.

  Očekujemo:

  • Srednja škola elektro smjera KV, SSS ili VKV,
  • Radno iskustvo na izvođenju instalacija u građevinarstvu visokogradnje (nije uvjet),
  • Samostalnost I odgovornost u radu timski rad,
  • Poznavanje materijala I alata
  • Poznavanje i pridržavanje mjera zaštite na radu,
  • Spremnost za rad na terenu

  MONTER SUHE GRADNJE

  Izvođenje radova suhe gradnje (izvođenja i montaže pregradnih stijena s metalnimpodkonstrukcijama, izvođenje spuštenih i zakrivljenih stropova, povišenih podova, oblaganje zidova i stropova gips-kartonskim pločama, montaža izolacijskih slojeva i dr.).

  Očekujemo:

  • KV monter suhe gradnje
  • radno iskustvo u izvođenju radova suhe gradnje
  • samostalnost I odgovornost u radu, timski rad
  • spremnost za rad na terenu

  ZIDAR

  Izvođenje građenja objekata visokogradnje – zidarski radovi (vanjsko i unutarnje zidanje, izrade betonskih mješavina, prenošenje visina)

  Očekujemo:

  • KV zidar
  • radno iskustvo na izvođenju traženih radova u građevinarstvu visokogradnje
  • samostalnost I odgovornost u radu, timski rad
  • Poznavanje materijala I alata
  • spremnost za rad na terenu

  ARMIRAČ

  Izvođenje građenja objekata visokogradnje – armirački radovi (vezanje, prekrajanje i ugrađivanje armature)

  Očekujemo:

  • KV armirač
  • radno iskustvo na izvođenju traženih radova u građevinarstvu visokogradnje
  • samostalnost I odgovornost u radu, timski rad
  • spremnost za rad na terenu

  TESAR

  Izvođenje građenja objekata visokogradnje – tesarski radovi (izrada i podupiranje oplate za armiranobetonske konstruktivne elemente)

  Očekujemo:

  • KV tesar
  • radno iskustvo na izvođenju traženih radova u građevinarstvu visokogradnje
  • samostalnost I odgovornost u radu, timski rad
  • spremnost na pripomoć u drugim građevinskim poslovima
  • Poznavanje materijala I alata
  • spremnost za rad na terenu

  RUKOVATELJ GRAĐEVINSKIM RADNIM STROJEVIMA

  Izvođenje radova na gradilištima visokogradnje sukladno namjeni radnog stroja (bageri i rovokopači), sudjelovanje u postupcima servisiranja i održavanja sredstava rada.

  Očekujemo:

  • KV ili PKV rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima
  • Radno iskustvo u rukovanju građevinskim strojevima bageri i rovokopači,
  • Samostalnost I odgovornost u radu, timski rad
  • Spremnost za rad na terenu.

  RUKOVATELJ GRAĐEVINSKOM TORANJSKOM DIZALICOM

  Izvođenje radova na gradilištima visokogradnje sukladno namjeni radnog stroja.

  Očekujemo:

  • KV ili PKV rukovatelj građevinskom toranjskom dizalicom,
  • Radno iskustvo u rukovanju građevinskim toranjskim dizalicama,
  • Samostalnost I odgovornost u radu, timski rad
  • Spremnost za rad na terenu.

  VOZAČ TERETNIH MOTORNIH VOZILA

  Sve radnje i poslovi vezani uz izvršenje prijevoza robe kamionom od mjesta utovara do mjesta istovara robe:

  • praćenje godišnjeg i periodičnog tehničkog pregleda kao i čistoće vozila
  • uočava kvarove na prijevoznom putu, manje otklanja, a o većima obavještava odgovornu osobu
  • dužan je uredno voditi putni radni list u toku prijevoznog procesa
  • ostali poslovi propisani u Politici Kvalitete i Opisu Poslova za radno mjesta

  Očekujemo:

  • KV vozač teretnog motornog vozila
  • Radno iskustvo najmanje 2 godine
  • Samostalnost I odgovornost u radu, timski rad
  • Spremnost za rad na terenu.

Prijavite se za posao

Hvala. Vaša poruka je zaprimljena, odgovorit ćemo u što kraćem roku.

Texo Molior Copyright © 2018 All Rights Reserved