Novosti
Plato Gradac

Plato Gradac


Plato Gradac

Plato Gradac čini zajedno s gradskom jezgrom izrazito važan dio panorame grada Dubrovnika. Također na vrlo istaknutom je položaju u kontaktnoj zoni gradske jezgre te je izrazito vidljiv sa bitnih točaka (zidine, Pile, Lovrijenac, Srednji kono). Prijašnje korištenje platoa kao parkiralište kao i njegova razina uređenosti nije bila zadovoljavajuća. Iznimno su bile osjetljive vizure na ogoljeni plato s navedenih točaka koje su prodirale zbog oskudne visoke vegetacije na istočnom rubu obuhvata te rušile ambijentalnost vrijednog prostora. Potrebno je bilo pristupiti krajobraznoj sanaciji prostora te postići kompromis sa tadašnjim načinom korištenja.


Napravljena je izmjena podloge platoa površine 1761,37m2 te uz adekvatno niveliranje ploha dekorativnog betona. Sloj dekorativnog betona položen je u debljini od 14cm na izniveliran i zbijen tamponski sloj po čemu se ista obradila do željenog izgleda. Izgled je izveden s viljivim kamenim agrefatom, a sve usklađeno prema odabranom uzorku prihvaćenom od strane Konzervatorskog odjela u Dubrovniku.

Projektom je obuhvaćeno ozelenjavanje platoa, u formi novog drvoreda i novih zelenih zaštitnih zona, kao i njega nadosadnja postojećih nasada.

 
Kompletna površina obuhvata iznosi 2440,30m2 od kojih je neto 1761,37m2, dok je ozelenjena površina 678,93m2. Radovi su započeli u 12. mjesecu 2020., a završili u 4. mjesecu 2021. godine. Uz ugradnju dekorativnog betona kao završnog sloja sa kamenim rubnjakom, izvršili smo radove na instalaciji oborinske odvodnje platoa sa upojnim bunarom, kompletnu rasvjetu te sustav rasta korijena koji se nije do sada koristio na našim prostorima.

 

Fotografije izradio: Mario Babarović

Texo Molior Copyright © 2018 All Rights Reserved