Naši projekti

Pogledajte studije raznih projekata koje smo realizirali

CGO centar za gospodarenje otpadom – Biljane Donje

 • Naziv projekta

  CGO centar za gospodarenje otpadom – Biljane Donje

 • Detalji projekta

  EKO d.o.o. Zadar

 • Trajanje izgradnje

  Početak građenja: lipanj 2021.
  Završetak građenja: -

 • Lokacija

  Biljane Donje

Opis projekta

Županijski centar za prikupljanje i gospodarenjeotpadom Biljane Donje ( CGO Biljane Donje), smješten je sjeverno od grada Zadra i zauzima površinu od 46hektara, te se u njemu planira prikupljanje otpada izcijele Zadarske županije te dijela Ličko-senjske županije.Predviđeni životni vijek centra je minimalno 30 godina.

Centar za gospodarenje otpadom se sastoji od upravne zgrade, reciklažnog dvorišta, transportnog centra, MBOpostrojenje (mehaničko biološka obrada otpada)ukupnog kapaciteta 88.000 t/god, odlagalište za neopasniotpad površine 12 ha, natkriveno skladište, prostor zaobradu otpadnih voda i odlagališnog plina, prostor zareciklažu građevnog otpada, odlagalište za inertni otpad površine 5,9 ha, ulazno-izlazne zone, infrastrukturu iprometnica unutar CGO-a te pristupne ceste.

 • Villa luna
 • Villa luna
 • Villa luna

Texo Molior Copyright © 2018 All Rights Reserved