Europski fondovi

Europski Fondovi

Naziv projekta

Povećanje konkurentnosti poduzeća nabavkom softverskih rješenja i računalne opreme (IKT) - 2“ šifra projekta KK.03.2.1.19.1143

Kratki opis projekta

Realizacijom ovog projekta tvrtka će nabaviti računalnu opremu i moderna nova softverska rješenja koje će implementirati u različite segmente svog poslovanja. Realizacija ovog projekta imat će utjecaj na više različitih procesa u tvrtki što će u konačnici pozitivno utjecati na poslovanje poduzeća.

Projekt je obuhvaćao sljedeće aktivnosti:

 • a) Nabavka softverskih rješenja;
 • b) Nabavka računalne opreme;
 • c) Upravljanje projektom;
 • d) Promidžba i vidljivost projekta.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Specifični ciljevi projekta jesu:

 • a) Veća kontrola nad troškovima;
 • b) Smanjenje ovisnosti o glavnim izvođačima radova;
 • c) Povećanje produktivnosti rada.

Održivost projekta može se promatrati s nekoliko različitih aspekata:

 • a) financijska održivost;
 • b) održavanje softvera i IT opreme;
 • c) tržišna održivost.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)

 • • Ukupna vrijednost projekta iznosi 881.901,10 HRK
 • • Ukupna vrijednost projekta (prihvatljivi troškovi) iznosi 567.520,88 HRK
 • • Udio EU u financiranju projekta iznosi 312.079,67 HRK

Razdoblje provedbe projekta

01.11.2019. – 01.11.2020.

Kontakt za više informacija

e-mail: sandra@texomolior.hr

Linkovi

www.strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Texo Molior Copyright © 2018 All Rights Reserved