Naši projekti

Pogledajte studije raznih projekata koje smo realizirali

Luka Drače

 • Naziv projekta

  Luka Drače

 • Trajanje izgradnje

  Radovi izvršeni: Početak građenja: listopad 2021., Završetak građenja: svibanj 2022.

Opis projekta

Predmet zahvata je dogradnja luke na sjevernom dijelu u cilju povećanja kapaciteta luke za privez manjih plovila do 6m duljine s radovima koji obuhvaćaju novi istočni lukobranski objekt I novi sjeverni lukobranski objekt.

Novi istočni lukobranski objekt je duljine 46m dok je sjeverni lukobranski objekt duljine 23m. Presjek lukobranskog objekta je izveden kao podmorski zid od betona C35/45 sa školjerom odnosno dva sloja kemene obloge mase do 0,8t sa vanjske strane. Poviše podmorskog zida se izveo armiranobetonski zid sa kamenom poklopnicom. Tijelo objekta je izvedeno u nasipu sa završno armiranobetonskom pločom sa kamenom oblogom.

U zahvatu obuhvata u prostoru izvedena je Irekonstrukcija I dogradnja postojeće obale sa dodatnim betonskim podmorskim zidom, armiranobetonskim zidom I kamenim oblogama. Izvedeno je produbljenje morskog dna iskopom sa strojevima za iskop. Osim građevinskog dijela izvedena je I hidrantska mreža kao I hortikulturalno uređenje zahvata.

 • Luka Drače
 • Luka Drače
 • Luka Drače
 • Luka Drače
 • Luka Drače

Texo Molior Copyright © 2018 All Rights Reserved