Naši projekti

Pogledajte studije raznih projekata koje smo realizirali

Rekonstrukcija i proširenje Lapadske obale – Obala Nojka Marinovića

 • Naziv projekta

  Rekonstrukcija i proširenje Lapadske obale – Obala Nojka Marinovića

 • Detalji projekta

  Grad Dubrovnik

 • Trajanje izgradnje

  Početak građenja: travanj 2021.
  Završetak građenja: prosinac 2023.

 • Lokacija

  Dubrovnik

Opis projekta

U rujnu 2021. započeli smo s bušenjem AB pilota. Do lipnja 2022. izveli smo ukupno 131 AB pilot, 11 AB pilota promjera 1200mm i 120 AB pilota promjera 1000mm. Na izvedene AB pilote ugrađivane su AB zavjese proizvedene na izdvojenom gradilišnom pogonu. Ugradnjom AB zavjesa, konstrukcijski je završen obalni zid projekta te su stečeni preduvjeti za polaganje instalacija te formiranje trupa buduće prometnice.

Gledajući poprečni presjek projekta Lapadske obale vidljiva je izvedba nogostupa, dva prometna traka, parkirališta i šetnica s biciklističkom stazom. U trupu ceste u duljini 850m u tijeku je izvođenje oborinske odvodnje, novog tlačnog cjevovoda, elektro instalacija te DTK instalacija.

Projektom je predviđen zatvoreni sustav oborinske odvodnje koji će oborinsku vodu s prometnice odvoditi putem slivnika u glavni oborinski kolektor. Iz glavnog oborinskog kolektora (GRP fi 500) oborinska odvodnja prolazi kroz separator te se ulijeva u prepumpno okno odakle se tlačnim crpkama pumpa u more.

 • Villa luna
 • Villa luna
 • Villa luna
 • Villa luna
 • Villa luna
 • Villa luna
 • Villa luna

Texo Molior Copyright © 2018 All Rights Reserved