Naši projekti

Pogledajte studije raznih projekata koje smo realizirali

Plaža Sunset beach Dubrovnik

  • Naziv projekta

    Izgradnja plaže uvala Sumratin u Dubrovniku sa pripadajućim objektima

  • Detalji projekta

    Investitor: Dubrovački zalasci sunca d.o.o.
    Soline 22, Zaton
    Građevna parcela: 24.967 m2
    Objekt A: 2.300 m2
    Objekt B: 870 m2
    Bazeni: 670 m2

  • Trajanje izgradnje

    Početak gradnje: 22.12.2016.
    Završetak gradnje: 01.07.2017

  • Lokacija

    Dubrovnik

Opis projekta

Izgradnja kompleksa plaže uvala Sumratin koji se sastoji od: objekata A i B površine 3170 m2 sa pripadajućim restoranima, kuhinjama, slastičarnicama, barova, velike mul-rive, šetnice površine cca 5000 m2, parkinga). Izvođenje građevinsko-obrtničkih radova, zemljanih, armirano-betonskih, zidarskih, instalaterskih i podmorskih, izgradnja kolektora i svih infrastrukturnih radova.

  • Plaža uvala Sumratin
  • Plaža uvala Sumratin
  • Plaža uvala Sumratin
  • Plaža uvala Sumratin
  • Plaža uvala Sumratin

Texo Molior Copyright © 2018 All Rights Reserved